A szabadság 20 esztendeje


20.jpg

Az 1965-ös Érdekes Kalendáriumból ollóztam ki az alábbi történeti áttekintést. A szocialista propaganda gépezet egyik írásának tekinthető és talán a szabadság szó nem minden szempontból állja meg a helyét.

 

20év-1.jpg

1944

A szovjet hadsereg csapatai 1944 szeptember végén lépték át Magyarország határát és röviddel ezután, 1944. november 30-án a Magyar Kommunista Párt nyílvánosságra hozta „az Ország demokratikus újjáépítésének és felemelkedésének programját". 1944. december 21-én Debrecenben már összeült az Ideiglenes Nemzetgyűlés, megvitatta és elfogadta a magyar néphez intézett szózatot az ország helyzetéről és a legfontosabb felladatokól megválasztotta a kormányt, mely 1944. december 28-án hadat üzent a hitleri Németországnak.

 

20év-2.jpg

1945

1945. január 20-án Moszkvában, a szövetséges hatalmak és Magyarország aláírták a fegyverszüneti egyezményt. Az Ideiglenes Kormány sorra hozta rendeleteit az ország demokratikus átalakítására. Legnagyobb jelentőségű volt a nagybirtok-rendszer megszüntetéséről szóló rendelet, melynek eredményeként 650 000 földhözjuttatott között 3,26 millió kat. hold földet osztottak fel.

 

20év-2-2.jpg

Az MKP kezdeményezése, a szakszervezetek versenyfelhívása nyomán megindult a harc a háborús károk helyreállításáért, az ország újjáépítéséért. A pusztítás méreteire jellemző, hogy a háborús kár mintegy 21.9 milliárd aranypengő volt. Az újjáépítést a Szovjetunió 2000 vagon élelmiszerrel és 250 milliós kölcsönnel segítette.

 

20év-3.jpg

1946

Az 1945-ös választások után éles harc bontakozott ki a demokratikus és reakciós erők között. A reakció erőinek ellensúlyozására megalakul a Baloldali Blokk, mely a tömegek erejére támaszkodva visszaveri a reakció támadásait, kikiáltják a köztársaságot, megvédik a földet. Az MKP harcba szólítja a tömegeket az infláció ellen. 1946. augusztus 1: a forint születésnapja! 1946 szeptemberében az MKP III. kongresszusa kiadja a jelszót: „Ki a nép ellenségeivel a koalícióból!" „Nem a tőkéseknek, hanem a népnek építjük az országot!"

20év-3-2.jpg

 

Folyt. köv.