Alkotmány preambuluma 1989-től


Alkotmány preambuluma 1989-től

Magyar Köztársaság Alkotmányának preambuluma 1989. október 23-tól