Első Világháború képes krónikája


Forrás: 
Élet a régi Magyarországon (könyv)

A világháború képes krónikája! Megjelenik minden csütörtökön! Az már nincsen rajta a képen, miként géppuskázzák le a magyar huszárok rohamát! :-((

Az már nincsen rajta a képen, miként géppuskázzák le a magyar huszárok rohamát! :-(( - Én azt látnám szívesen, ahogy téged géppuskáznak le...

kosbor képe

Nem értem. Te nem tanultál történelmet?! Sajnos az első világháborúban már elavult haderőnem volt a lovasság. Egyes ostoba tisztek lovasrohamot rendeltek el, a szögesdróttal védett lövészárkokból kerepelő géppuskatűz ellenére is.
De tovább megyek. A második világháború elején, amikor lerohanták a németek Lengyelországot,a lengyelek lovassággal támadtak a a világ legmodernebb haditechnikája ellen! (ahogy olvasom, eléggé elvakult volt a lengyel katonai vezetés. Rengeteg figyelmeztetést kaptak szövetségeseiktől, fejlesszék hadseregüket, mert nagyon le vannak maradva. A hadvezetés azonban öntelt volt, bizonygatta, könnyűszerrel meg fogják állítani a németeket, ha netán megtámadnák Lengyelországot!)
Kedves Anonymus! A gyűlölködést hagyjuk meg a politikai portáloknak!

Első


Világháború