Hétvezér 3+1-es rádió


Forrás: 
1937-es RT-ből másolt.
Hétvezér 3+1-es rádió

Egy 1937-ben megjelenő Rádió Technikában található egy reklám, ami az AMRAD Rádiólaboratórium által készített HÉTVEZÉR elnevezésű, 3+1 csöves készülékének teljes kitjének árusítását reklámozza, házilagos megépítés céljára. A reklám lényeges és főleg érdekes szövegének részlete, a következőkben olvasható:

„Mivel a kit tartalmaz valamennyi alkatrészt, ezért a készülék megépítés után már tökéletesen készen van. Még a behangolása is felesleges, mert az átkapcsolóval, a csatoló és a szeriesz-blokkokkal és trimmerekkel egy egységet képező és gyárilag bekötött tekercsblokk (antenna, modulátor és oszcillátor-rész egyben) minden példánya az eredeti modellgépben pontosan be lesz hangolva, így valamennyi rezgőkör egymással is pontosan egyezik, miáltal az állomások a skála szerinti helyükön jelentkeznek.”

A készülék rövid technikai jellemzése:

Csövek: ACH 1 (trióda-hexoda keverő fokozat) AF 3 (változó meredekségű középfrekvencia fokozat) ABL 1 (kettős dióda, és nagymeredekségű végpentóda) valamint AZ 1 (kétoldalas egyenirányítás) csövekkel épült.

Rezgőkörök: 3X420 cm.-es szuperforgó-nagy légrésű oszcillátorral. Hét hangolt kör: I. antenna, II. modulátor, III. oszcillátor, IV-VII. két db. KF. transzformátor 116 kHz-re,az akkori divatnak megfelelően un.kisKF-re hangolva.

Hullámváltó állásai: I. Gramofon.(AF 3 mint előerősítő dolgozik) II. Rövid hullám.(15-55 m.)

III. Közép hullám.(200-600 m.) IV. Hosszú hullám.(750-2000 m.)

Hálózat: 110,120,150,220,240 Volt 50 periódus. Primer oldali fogyasztás: Gerjesztett dinamikussal: 57 W. Permanens dinamikussal: 47 W.

Végerősítő: Az ABL 1 az előző évekből származó AB 2 és az AL 4 csövek egyesítéséből keletkezett, tehát kettős diódát is tartalmaz.

Anódpótló: AZ 1-es cső által nyert egyenfesz.szűrését vasmagos fojtótekercs, és 2 db.16 MF-os (450 Voltos) nedves elektrolit blokk látja el. Azért ilyen nagyfeszültségű típusok lettek beépítve, hogy a vevő perm.dinamikussal is bekapcsolható legyen. Az ellenállás értékek is úgy vannak megválasztva,hogy úgy gerjesztéssel,mint anélkül a csövek helyes feszültséget kapjanak.

A végerősítő anódján kívül az összes anód és segédrács feszültséget egy 1 kOhm-os feszültségejtőn keresztül osztják szét. Erre azért volt szükség, mert hálózati transzformátornak egy forgalomba lévő típust választottak.

A már említett érdekességeken kívül,(cm. kis KF,nagylégrésű forgó) talán a cső foglalatok bekötése,ill.annak ábrázolása is érdekes,de a vasmag nélküli KF-ek is figyelemre méltóak.

És mivel az idő nem áll meg,a cm-ből pF lett,a kisKF nagy KF lett, és a csőbekötések is egyértelművé váltak. A nagylégrésű forgót viszont nem száműzték,még a z AR 612-es vevőnél is használta az Orion.

(Az alsó kép,a kapcsolási rajzból lett kivágva)

hetvez.2.jpg