Petőfi Sándor költeményei


Forrás: 
sajátom
Petőfi Sándor költeményei

Egyik kedvenc kötetem e Petőfi Sándor költeményeit tartalmazó könyv. 1985-ben kaptam Nagymamámtól. Az egyik verse nagyon megfogott, mivel nem csak a múlt van benne, de a jövő is. A címe is komoly:

 

Az ítélet

 

A történeteket lapozám s végére jutottam,
És mi az emberiség története? vérfolyam, amely
Ködbevesző szikláibul a hajdannak ered ki,
És egyhosszában szakadatlan foly le korunkig.
Azt ne higyétek, hogy megszűnt már. Nincs pihenése
A megeredt árnak, nincsen, csak a tenger ölében.
Vértengerbe szakad majd a vér hosszu folyója.
Rettenetes napokat látok közeledni, minőket
Eddig nem látott a világ; s a mostani béke
Ez csak ama sírcsend, amely villámnak utána
A földrendítő mennydörgést szokta előzni.
Látom fátyolodat, te sötét mélytitku jövendő,
És, meggyujtván a sejtés tündéri tüzét, e
Fátyolon átlátok, s attól, ami ott van alatta,
Borzadok, iszonyodom, s egyszersmind kedvre derűlök
És örülök szilajan. A háboru istene újra
Fölveszi páncélját s kardját markába szorítván
Lóra ül és végigszáguld a messze világon,
És a népeket, eldöntő viadalra, kihíja.
Két nemzet lesz a föld ekkor, s ez szembe fog állni:
A jók s a gonoszak. Mely eddig veszte örökké,
Győzni fog itt a jó. De legelső nagy diadalma
Vértengerbe kerűl. Mindegy. Ez lesz az itélet,
Melyet igért isten, próféták ajkai által.
Ez lesz az ítélet, s ez után kezdődik az élet,
Az örök üdvesség; s érette a mennybe röpűlnünk
Nem lesz szükség, mert a menny fog a földre leszállni.

(Pest, 1847. április.)

 

 

oldtimer képe

Eddig nem ismertem e verset, ami „korhű képet” ad e világról. Elgondolkodtató nagyon, és úgy gondolom Petőfi a „jövőbelátását” nem „saját kútfőből” vette, hanem a Szentírásból.

Azért is hiteles! Csak kár, hogy nem gondolkodnak el rajta sokan.

 

üdv.: oldtimer