Biblia!


biblia_02.jpg

A "Biblia" név a görög biblion szó többes száma. A biblion szó jelentése: könyvtekercs. A biblosz szóból származik, amely eredetileg az egyiptomi papiruszt, az ókorban íráshoz használt anyagot jelölte. A Biblia jelentése tehát: Könyvek. Az i. sz. II. századtól fogva kezdték ezt a nevet a keresztények Istentől ihletettnek vallott iratgyűjteményükre alkalmazni. Az Ószövetségben egyedül Dániel próféta nevezi "könyvek"-nek a szent iratok gyűjteményét (Dn. 9:2). Az egyszerű név találóan fejezi ki, hogy e könyvnek a rendkívülisége nem külső, emberi formájában van: könyveket, látszatra más emberi művekhez hasonló írásokat tartalmaz. A Bibliát nevezik egyszerűen Írásnak, Írásoknak is. Jézus és az Újszövetség írói is használják ezt az elnevezést (Mk. 12:24; II. Tim. 3:16 stb.). Továbbá nevezik Isten Igéjének, Szentírásnak, Könyvek Könyvének is. Az "Isten Igéje" elnevezés a Szentírásból származik: Isten prófétákon keresztül közölt kinyilatkoztatásának megkülönböztető jelölésére szolgál. Lásd pl.: Dn. 9:2; Jn. 17:17; I. Pt. 1:23, 25. Ugyancsak a Szentírásból származik az "Úr könyve" név is, ami igen kifejező és jelentőségteljes. Lásd: Ésa. 34:16-ban. Eszerint a Biblia "Isten könyve" az embereknek.

A Biblia két fő részből áll: Ó- és Újszövetségből vagy Ó- és Újtestamentumból. A latin "testamentum" elnevezést a Vulgata (a Biblia latin nyelvű fordítása) nyomán használják. Közérthetőbb az Ó- és Újszövetség megjelölést alkalmazni, mivel nem végrendeletről van szó, amit a "testamentum" szó elsődlegesen sugall, hanem Isten Izráellel és a keresztény egyházzal kötött szövetségéről. (Vö.: II. Móz. 24:8; Mt. 26:28) Ugyanakkor a testamentum elnevezésnek is van értelme. Azt fejezi ki, hogy ezek az Írások szent hagyatékok, akár Izráelre vagy az őskeresztény egyházra gondolunk, akár pedig Isten meghagyatkozásának értelmezzük a kifejezést. Az Ószövetség az Izráel népével kötött szövetség keretén belül adott kinyilatkoztatásokat (Isten cselekedeteit és prófétái által közölt üzeneteit) örökíti meg. Az Újszövetség a keresztény egyházzal kötött szövetség keretén belül közölt kinyilatkoztatásokat (Jézus életét, az ősegyház tapasztalatait, az apostoli tanításokat, az egyház további útjára vonatkozó jövendöléseket) tartalmazza. Az Ószövetség 39, az Újszövetség 27 iratot tartalmaz, amelyek mintegy 1500 esztendő folyamán, az i. e. XV. századtól kb. i. e. 400-ig Izráel népe körében, és az i. sz. I. században az őskeresztény egyház körében keletkeztek.

kollarik györgy képe

Rendkivül örülök ennek a részletes,és kimeritő leirásnak! ez a könyv valóban egy rekorder sok szempontból,és ha már csak ezt a retró oldalt nézzük ez a könyv az eggyik LEGNAGYOBB RETRÓ!

Dr Dee képe

Nem tudom hol is kezdjem!?Voltak hegyek,voltak völgyek melyeket megjártam.
Sohasem csüggedtem el,soha nem adtam fel a harcot!! Most újra erősebb lettem:-)
Valamikor 1989környékén ismertem meg először Istent.És egyáltalán Isten szeretetét.Egy Pécelen lévő Pünkösdi gyülekezetben!Rengeteg fantasztikus élményekkel gazdagodtam. Láttam gyógyulásokat,láttam igazi megtéréseket is az Isten felé.Nagyon jól éreztem magam köztük.Akkoriban sohasem féltem,mert tudtam,hogy Isten szeret és én is szeretem őt!Lehet furcsa ez így első hallásra.De tényleg olyan események sorozatába kerültem most is amik miatt újra és újra félelmek gyötörtek.Nem aludtam éjszakákon át!Gyötört minden!Nem találtam a helyem az életben és itt -e földön!!Talán ezért is újra vissza fordultam Isten felé.Kitártam neki bűneimet és ő megmutatta a számomra ő általa elkészített utat. Ezen az úton haladok és boldog vagyok.Nem félek.Nem gyötörnek éjszaka a rossz gondolatok és NEM félek:-)
Sohasem nevelkedtem ateistaként.Mindig is a mi családunkban jelen volt Isten szeretete! Ezzel az igével vagy ige miatt fordultam újra az Úr felé:Sámuel II. Könyve 15r/5."Mikor pedig valaki hozzá megy és fejet hajt vala néki,azonnal kezét nyújtja vala,és megfogván,megcsókolja vala őt"

Bocsánat ezért a levélért,kicsit lehet furcsa amiket leírtam de én így érzem,hogy ezt el kellet mondanom neked!!!
Még egy idézet,ez az egyik kedvencem:
"Ne félj csak higgy"

 

Számomra nem csak Retró a Biblia olvasása:-)