Tudósitás a Sztálini műszakról


Forrás: 
Szabad Nép
Tudósitás a Sztálini műszakról

"Rosenfeld-Rákosi beül álruhában egy moziba

(gondolom 4-5civilruhás testőr azért volt a környéken mint jelenlegi köztársasági bábelnököknél is),

először film előtt jön a (fidesz-szerű mesterhazugságú,megvan maiak honnan vették mintát,apjuktól nagyapjuktól paa'ttitkaar efteaars-októl) filmhíradó. Népünk bölcs vezére, SZtaliny a zapánk,Raakosi a zanyánk stb hazug népirtókorszak (ateiztmus gyapottermesztsztés risztermesztés  éerőltetése,2ésféltonnás páncélozott ZIM-ZISZ kocsi nehogy véletlenül 1956korábban jött volna el a bábvezetés ellen stb.)...filmhíradóban mutatják "népünk bölocs vezérét SZtaliny főnépirtó legjobb tanítványát" erre feláll a nép kitör a taps.Rosenfeld-Rákosi ülve marad.Oldalba böki mellette álló: TAPSOLJ KOPASZ MERT ELVISZ AZ ÁVÓ! " (neki is retusálták néhol képeit mint a "vasember"(sztaliny)ét,el se hitte a nép hogy néz ki,olyan "magas" mint Orr bán Viktátor,a törtáénelem ismétli önmagát,csak most már 4-6millió emebr él létminimum alatt a 9,9millióból,holnap lewsz 1956 60.évfordulója,tenni kéne valamit a bankiuralt népirtó rendszerek ellen).EZ CSAK KORABELI TÖRTÉNE?LMNI ELHALLGATOTT TÉNYEK ismertetése,és hozzáteszem,hogy paa'ttikaar eftaars-ok üzemekben még levontak az emebr ÁLLOMISTÁSKOR MEGFELEZETT FIZETÉSéből (!) még békekölcsönjegyzésre a fegyverkezésmánia és acélmánia finanszírozására a LAKÁSOK,KABÁT,ÉTEL és fürdőszobák helyett.(láűsd 2010-11 nyugdijak elrablása jövő felélése,választási törvény és nemalkotmány átiírása 1949szerűen).Aki tiltakozott hogy hádde a fürőszobanélküli kényszertársbérlet díja meg hogy enni is kéne gyógyzser is kéne ,SOKAKNAK MEGVONTÁK NYUGDÍJAIT és halálbasegités ment régi rendszer hiveivel ,nyugdijkort közelítőkkel szemben )párhuzam mával).na akkor paa'ttitkaar eftaars azt mondta "te egy kozmopolita vagy,a nép ellensége" stb.NEM VÉLETLENÜL a nyomor és világrekord népirtás és kitolástechnológia állami szintere emelése miatt is lett 1956.Újra eljött az ideje.A presztízsberuházások mögött a depressziósitó szürke térkövezés fölött utcán nyomorog többszázezer emebr akiket devizehitelesként nem mentett meg egyik kúrmány sem,hanem a kúrmányok megbizóizt a bankokat és adókerülő multináci cégeket mentetteék meg milliókkal (FT) per álláshely!

1956elpőtti világ kisérteties párhuzamai mával (meg munka törvénykönyve megváltoztatása,ebédszünet ledolgoztatása 2010-11óta,EUban a még élhető helyeken sincs ilyen,és a szünnapok ledolgoztatásaában és a robogók rnedzsámnélküliségében is bottrányosan egyedül áll az reoszág az EUban évtoizedek óta.Feléhatalmazás meglenne nemzettől,eltörlésére a többévtizedes nyomornak és törévnytelenségek gyakorlatának,de a kú

rmányzatiu maffia 72éve az ország 1944-45őös folyamatosan azóta tartó megszállása óta a kolleboráns kúrmányok ellenérdekeltek a nép ellen vannak.)

 

"Biztos jó munkásember" S.Balázs Szfvárról Vénülő RETROgyűjtő

oldtimer képe

Elkezdtem olvasni (megpróbáltam) az egyetlen hozzászólást, de nem sokkal utána inkább feladtam.

Nem tudtam értelemben követni a „gondolatmenetet”.

Aztán azon gondolkodtam: Ha nem lenne e „betüsorozat” itt, akkor mennyivel lennénk szegényebbek?

 

üdv.: oldtimer