Dr Bossányi Andor


93A8CCB0-AE5E-489F-B3D3-827DE938F8D3.jpeg

“Lélegeztető készülék, járvány, tűrhetetlen kórházi állapotok, amerikai kapcsolatok miatt kémkedéssel vádolt és elítélt orvos

70 éve történt

1951. november 14-én kihallgatási jegyzőkönyvet vettek fel Bossányi Andor orvos professzor amerikai kapcsolatairól szóló vallomásáról. Egy hónappal később 10 év börtönre ítélték, 1954-ben a börtönben meghalt, 1991-ben megsemmisítették a koncepciós perben hozott ítéletét.

Bossányi Andor amerikai tanulmányútjai kapcsán szerzett kapcsolatai révén kerültek Magyarországra 1948-ban az első vastüdő lélegeztető készülékek, amelyek rengeteg ember életét mentették meg. Lásd a Filmhíradót 1948 szeptemberéből:

"A budapesti Szent László közkórházban Fodor Gyula alpolgármester adta át ezt az egyetlen Közép-Európában működő életmentő szerkezetet Bossányi professzornak. A vastüdő a gyermekbénulásos betegségek közül a légzési izombénulásban szenvedőket tudja megmenteni a biztos haláltól. A vastüdőbe zárt beteg megbénult légzőizmait a levegő ritkításával és sűrítésével hozzák működésbe."

https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=6872

Bossányi 1951-ben képtelen volt meg­akadályozni osztályán egy fertő­zés továbbterjedését, melynek kö­vetkeztében egy kisgyermek meg­halt. A bíróság az orvosi kudarc vádját hazaárulássá dagasztotta - amerikai tanulmányai és kapcsolatai ekkor már a kémkedés bizonyítékaivá váltak. Védekezését, hogy az osztályon uralkodó állapotok - a központi utasításra megemelt ágyszám, a gyógyszerek és a gyógyító eszkö­zök hiánya, a csekély számú és alacsonyan képzett nővér - miatt éppen az a csoda, hogy csak ilyen enyhe lefolyású volt a fertőzés, a bíróság nem vette figyelembe. és megszületett az ítélet.

Felesége, aki szorgalmazta, hogy Amerikából térjenek haza, az önvád miatt öngyilkos lett.”A csatolt irat szövege [eredeti helyesírással]:

J e g y z ő k ö n y v
Készült: dr. B o s á n y i Andor őrizetes folytatólagos kihallgatásról, 1951. november 24-én.

1925-26-ban részben, mint Rockefeller ösztöndíjas jártam Amerikában, New Yorkban, Baltimorban, Csikágóban [sic] és rövidebb ideig Londonban, majd Párizsban. Tanulmányutam során több amerikai és angol orvosprofesszorral kerültem kapcsolatba, kikkel hazajövetelem után is fentartottam az érintkezést.
1947-ben a Nemzetközi Gyermekgyógyász Szövetség meghívására New Yorkba utaztam az 5. gyermekorvos kongresszusra, ahol referál előadást tartottam az antibiotikumok értékéről. Itt ugyancsak sok amerikai orvossal, valamint más személyekkel kerültem kapcsolatba. Hazajövetelem után ugyancsak ezekkel a személyekkel is tartottam levelezési viszonyt.
Mind az ösztöndíj alatt, mint pedig az 1947-es tanulmányutam alatt az amerikaiaknak velem szemben az volt a kikötésük, illetve kívánságuk, hogy Magyarországon az amerikai orvostudományt terjesszem és annak a szellemében dolgozzam, valamint aziránt az érdeklődést felkeltsem. Ebből a célból egy ott élő orvos barátom Meckollum egy amerikai gyerekgyógyászati folyóiratot állandóan küldött nekem saját költségén.
Magyarországon is kapcsolatot tartottam az angol, illetve amerikai követség beosztottaival.
1946-ban egy Amerikában élő magyar származású orvos barátom Kajdi László levél útján arról, értesített, hogy Magyarországra, fog érkezni egy amerikai katonai attasché a követségre és felkért, hogy gyermekét szükség esetén részesítsem kezelésbe, egyben arról is értesített, hogy ő már ott névszerint engem ajánlott a katonai attasékénak, mint amerikában járt orvost.
A katonai attasché nevére pillanatnyilag nem emlékszem. Én barátom kérésének eleget tettem és a katonai attaschénak Magyarországra való érkezése után rendelekezésére álltam, gyermekét gyógyítottam. Egyízben gyermekével és feleségével együtt járt lakásomon, én is jártam az ő lakásán egyízben.
Kapcsolatban álltam ezenkívül Mecnal amerikai ezredessel és parancsnokával egy amerikai tábornokkal. Ezek a tisztek voltak segítségemre 1947-ben az amerikai útlevelem megszerzésében.
Feljártam az amerikai követség könyvtárába, mozielőadásaira. Itt ismerkedtem meg a Grősz perben kémkedésért elítélt Pongrátz dr-al, valalamint főnökével a szintén kémkedésért Magyarországról kiutasított Thompsonnal. Pongrátztól vettem át nagyobb mennyiségben fasiszta sajtóbulletinokat, és ezeket ismeretségi körömben szétosztottam, illetve továbbadtam. Kapcsolatom Pongrátzcal és Thompsonnal gazdasági és orvosi vonatkozásban is fennállott, mert érdeklődésükre több esetben adtam írásos jelentést, magyar gyógyszerhiányról, valamint egészségügyi felszerelési tárgyak hiányáról.
Jelentést tettem Pongrátzon keresztül Thompsonnak szappan és lepedőhiányról, orvosi műszerek hiányáról. Az ilyen irányú jelentéseket sajátkezűleg írva és aláírva személyesen juttattam el Pongrátzhoz, aki azokat továbbította Thompsonnak. Ezen, túlmenően kértem tőlük orvosi könyveket és folyóiratokat és szakfilmeket.
ÁBTL - 3.1.9 - V - 51859 /117-118

A dosszié kivonata: A vizsgálati dossziét a Szent László Kórház I. sz. Gyermekosztályának vezetőjével, Bossányi Andor egyetemi tanárral szemben 1951 szeptemberében az ÁVH Budapesti Osztályán indított eljárás során keletkezett iratokból állították össze. Bossányi a nyomozás szerint a budapesti amerikai követség számára hamis adatokat jelentett a magyarországi egészségügy helyzetéről, valamint hivatali mulasztásai miatt beteg gyermek halálát okozta. 1952-ben hűtlenség, valamint orvosi foglalkozás szabályainak mások életét veszélyeztető és halált okozó megszegésének bűntette miatt tízévi börtönbüntetésre ítélték, büntetési ideje alatt 1954. augusztus 16-án meghalt. A kétkötetes dosszié első alkötetete a nyomozati anyag egy részét (kihallgatásokról készült jegyzőkönyveket, környezettanulmányokat, szakértői véleményeket), valamint a vádiratot tartalmazza.
László Kórház (Budapest IX. Gyáli út 17-19.)
ÁVH Budapesti Oszt. 1. Alo.
ÁVH Budapesti Oszt. 5. Alo.

Forrás:Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára