mbenko blogja


Sok régen nélkülözhetetlen tárgyról megfeledkeztünk, mert a modern körülmények között már nem tudjuk ugyanúgy használni őket, mint régen.


Szörnyű álmom volt! Azt álmodtam, hogy rajz-beadás lesz másnap reggel! Rögtön fölébredtem és megnyugodva nyugtáztam, hogy csak álmodtam. Hogy miért volt bennem olyan rossz érzés? Azt csak az tudja megérteni, akinek az A2 méretű pausz rajzát egy hegyes ceruza átszúrta és a tanársegéd úr mosolyogva adta vissza, hogy "Készítse el kolléga mégegyszer!"


Réges-régen, amikor még középiskolába jártam, sok színes ábrát kellett rajzolni, ami azzal járt, hogy sokat kellett hegyezni. Végül kaptam egy készletet, amely kitartott egészen a mai napig.