50 éve - TV az utcánStop!
Fehér sáv jelzi a Városház utca és Kossuth Lajos utca sarkán az autóknak az állj-t. Az autók azonban az emberek miatt állnak meg, az emberek viszont a megvilá­gosodó TV-készülék miatt, amely a Kenevill-üzlet kirakatában magá­hoz vonz vagy 50 alkalmi nézőt —csodálkozót, kíváncsit és sóhajokkal telit.
Doromboló motorral félig benn a tömegben a Boy-szolgálat kis teher­autója. Földvári Tibor a volán mel­lől kandikál kifelé:
- Nem szégyellem bevallani, még nem láttam televíziót. Nem tudom, hogy vennék-e, nem is tudom, mi­lyen, és úgy látszik, most sem lesz szerencsém!
Persze, hiszen még nincs 3/4 7 sem — mozdulatlan drapéria a kép, és ez a sofőr nem várhat tovább — TV-készüléket kell hazaszálítania a Weeselényi utcába...
- Maga nem akar venni? - kér­deztük társától.
- Túl drága...
 Bizony nem olcsó, s ha nem kerül egyszerre nagyobb összeg a házba — gyűjteni kell! S ilyen akaratú akad szép számmal a tümegben, amely újabb 50 fővel gyarapszik, mikor megkezdődik a híradó.
A kirakati előadásoknak sok állandó nézője is akad. Kopsz Dezső raktáros már válogat is: a Múzeum körúti Keravillnál sötét a háttér...
- Úgy jobb. Már kitapasztaltam az Úszó Európa-bajnokság idején.
- S ez a végleges megoldás?...
- Nem, már gyűjtöm a pénzt. Előbb mosógép, aztán TV. — Ilyen sorrendben mondja a hozzácsatlakozó felesége miatt. A jövendőbeli házas­ember. Boranyai István elektrornű­szeretsz is olyan terveket forgat, ami pl. Füzesi Ferenc kirakatrendezőnek nem sikerült:
- Ebben. az évben jött volna a lakásba egy TV-készülék, de aztán más jött: a Jutka, és arra kellett a, pénz.
- De jövőre bizonyosan tele­vízióval gyarapszik a család
— teszi hozzá felesége nevetve, s a héthónapos Jutka példás csendben hallgatja.
Kezdődik a színházi közvetítés. A többiektől elkülönítve nézi Tóbiás Zoltán műszerész.
- Érdekli?
- Igy már nem nagyon ... most veszek készüléket. Barátomat várom, az segít hazavinni. -- Pontosan meg­számolva ott a pénz a zsebében.
Sokszor persze nem ilyen egyszerű a dolog. Eszéki Tartnás rajong a televízlóért, de még nem vehet készü­léket — IV. gimnazista.
- Nagyobb műsort nézni ismerős családhoz járok (bizonygatja, hogy ott örülnek neki! ... ), ide csak hír­adót jövők nézni. Csak annyit kér­nék, hogy mindig pontosan közöljék: mikor kezdődik egy műsor, s amit közölnek, ahhoz ragaszkodjanak is. Még a műsort gazdagító meglepeté­seknek se örülök, mert előre nem tudok róluk!
Csak olyanokkal nem találkoztunk itt az utcán, akiknek saját TV-ké­szülékük van. ők bizonyára otthon ültek a besötétített szobában. Mert azért úgy sem rossz...

Petres István írása
(Forrás: Tv az utcán - Rádió és televízió újság 1958. 39. szám - II. évf)

éve


Dr. Noseda borleves címke
Ismeretlen évjárat